Výkup lesů a dřeva

Provádíme výkup dřeva i lesů

Vykupujeme lesy i s pozemkem. Zdarma vypracujeme znalecký posudek a kupní smlouvu. Pokud nemáte zájem prodávat své lesní pozemky, nabízíme odkoupení dřevní hmoty včetně zajištění těžby dřeva.

V případě, že si výrobu dřevní hmoty zajišťujete vlastními prostředky, doporučujeme nás kontaktovat ještě před začátkem těžby z důvodu upřesnění požadavků na kvalitu a míry jednotlivých sortimentů.

Platba probíhá v hotovosti při podpisu kupní smlouvy.

Vykupujeme tyto sortimenty jehličnatého a listnatého dříví:

  • pilařská kulatina ve všech kvalitách,
  • dřevovina,
  • vláknina,
  • surové kmeny.